У школі функціонують 4 гуртки:

 1. Вокальний гурток 
  Керівник гуртка: Хоркавий Іван Григорович
  Зміст програми:
  ​​I. Організаційна робота
    
  1)Набір дітей у гурток
     2)Прослуховування
     3)Проведення організаційних батьківських зборів
  II. Вступне заняття
    
  Знайомство з гуртківцями, ознайомлення з технікою безпеки, включаючи принципи та специфіку гуртку. Ознайомлення дітей з планом      роботи на рік. Вступна розповідь про роль мистецтва в естетичному житті людини. Історія вокального співу. Поняття "естрадний спів".      Зміст роботи, мета, завдання діяльності гуртку. Визначення діапазону дитячих голосів.
  III. Вивчення музичної грамоти
     
  1) Засвоєння елементарної нотної грамоти, навчання співати з нот. Спів нескладних пісень. Спів із текстом. Спів в голос і про себе.   Розвиток гармонічного слуху і набуття навичок двоголосного співу.
      2) Ритмічні вправи.
      3) Поняття про темп, ритм, динамічні відтінки.
      4) Музично-ритмічні вправи на розвиток музичного слуху, голосу, пам'яті.
      5) Жести диригента.
  IV. Робота над розвитком вокальних здібностей
     
  1) Правильна постава під час співу. Постановка голосу. Правильне дихання та його види. Правильне звукоутворення. Чистота інтонування та спів окремих інтервалів.
      2) Розспівування голосового апарату, формування  співацьких навичок. Розігріття голосового апарату. Дикція та чіткість виконання голосних та приголосних звуків. Види розспівок: мелодична, гармонічна, спів із закритим ротом. Спів мелодичним та ритмічним каноном. Вокальні вправи: на дикцію та артикуляцію. Використання безшумного, спокійного ланцюгового дихання, на протяжність звуку, розспівки за ступенями ладу.
      3) Робота над репертуаром. Ознайомлення з піснею. Аналіз тексту, мелодії, визначення будови пісні. Фразування. Робота над текстом пісні. Пояснення незрозумілих слів. Досконале вивчення тексту напам'ять. Робота над дикцією. Чіткість вимови голосних та приголосних. Єдиність співацької дикції з характером виконуваного твору. Робота над диханням. Розподіл запасу набраного повітря протягом всієї музичної фрази. Використання безшумного, спокійного ланцюгового дихання. Робота над мелодією.